Priėmimas į mokyklą

Nuo 2021 m. gegužės 31 d. priimami prašymai  į Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos penktas ir kitas klases bei Paežerių pagrindinio ugdymo skyrių. Prašymų formos pateiktos lentelėje.

Prašymus galima pateikti:

* per mokyklos e. paštą adresu sneriesmokykla@vilkaviskis.lt  atsiųsti užpildytą ir nuskenuotą ar nufotografuotą prašymą su mokinio tėvo / mamos (globėjo, rūpintojo) parašu;

* neturint techninių galimybių, prašymą galima užpildyti mokyklos raštinėje adresu: Nepriklausomybės g. 58, Vilkaviškis.

 

Vykstant į mokyklą prašome dėvėti veidą dengiančią apsaugos priemonę.

 

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į 5 KLASĘ

parsisiųsti

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ

parsisiųsti

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ PAEŽERIŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUJE

parsisiųsti

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į 5 KLASĘ PAEŽERIŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUJE

parsisiųsti

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINĘ GRUPĘ PAEŽERIŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUJE

parsisiųsti

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ PAEŽERIŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUJE

parsisiųsti

DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KOMISIJOS SUDARYMO

parsisiųsti