UTA IR ĮTRAUKUSIS UGDYMAS

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS  

Informacija tėvams apie UTA (Visa informacija apie ugdymo turinio atnaujinimą adresu https://www.mokykla2030.lt/)

 parsisiųsti

Informacija apie Gyvenimo įgūdžių programą GĮP

 parsisiųsti
ĮTRAUKUSIS UGDYMAS  
Kaip veikti diegiant atnaujintas BP? parsisiųsti
Kompetencijomis grindžiamas ugdymo turinys: Ką turite suprasti visi? parsisiųsti
Įtraukusis ugdymas parsisiųsti
Įtraukiojo ugdymo sąlygos parsisiųsti
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai      parsisiųsti
Forumas „Įtraukusis ugdymas(is) – kur link?“ (2021-04-07) parsisiųsti
Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo mokykloje rekomendacijos parsisiųsti
Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo mokykloje rekomendacijos parsisiųsti
Įtraukios aplinkos kūrimas: kasdienės veiklos ir metodai parsisiųsti
Informacija apie išteklius, kuriais mokytojai gali pasinaudoti organizuodami ugdymo procesą iš Ukrainos atvykstantiems mokiniams

parsisiųsti

parsisiųsti