_Mokyklos misija,vizija, vertybės_

VIZIJA - Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla - mokykla, ugdanti mokinį gyvenimo sėkmei.

MISIJA - Tai bendrojo lavinimo mokykla, teikianti mokiniams pagrindinį išsilavinimą, kurianti mokyklos bendruomenės kultūrą, siekianti padėti mokiniui ir rengianti jį sėkmingai gyventi.

VERTYBĖS:

  • Atvirumas pokyčiams. Tai nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas, naujų žinių siekimas, iššūkių priėmimas, bendravimas ir bendradarbiavimas.
  • Kūrybiškumas. Tai kritiškas mąstymas, idėjų teikimas ir jų įgyvendinimas, naujų sprendimų ieškojimas.
  • Aktyvumas. Tai dalyvavimas formalioje ir neformalioje veikloje, į ją įtraukiant  bendruomenės narius.
  • Pilietiškumas. Tai gimtojo krašto pažinimas, dalyvavimas prasmingoje socialinėje veikloje.