Įsikūrė Lyderių klubas

Visai neseniai mūsų mokykloje susibūrė iniciatyvių mokinių grupė – Lyderių klubas. Klubo veikloje paskatinti dalyvauti aktyvūs 7-8 klasių mokiniai, kurie pasirengę priimti mokyklai ir mokiniams naudingus sprendimus, svarstyti, kaip pagerinti emocinę aplinką ir kt. Dalis klubo narių jau dabar organizuoja ir veda renginius bei pamokas jaunesniems mokyklos mokiniams. Per pirmąjį susitikimą slaptu balsavimu buvo išrinkta Lyderių klubo prezidentė. Ja tapo  8e klasės mokinė Sibilė Sabašinskaitė. Sibilė dabar atsakinga už klubo susirinkimų organizavimą, dokumentų rengimą ir visą klubo veiklą. Taip pat buvo išrinktos dvi  pavaduotojos: 7b klasės mokinė Barbora Kinderytė ir 8d klasės mokinė Gabija Šarūnaitė. Organizuoti LK (Lyderių klubo) veiklą mokiniams padeda gimtosios kalbos mokytoja Eglė Domantienė.

Plačiau

Įvyko Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso regiono etapas

Vasario 25 d. Kauno raj. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijoje vyko Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso regiono etapas, kuriame dalyvavo 12 rajonų skaitovai. 5-8 klasių mokinių grupėje Vilkaviškio rajonui atstovavo mūsų mokyklos 6b klasės mokinė Gustė Jacinkevičiūtė (mokytoja E. Domantienė). Gustė šiame konkurse užėmė garbingą III vietą. Nuoširdžiai sveikiname Gustę!

Plačiau