Paskutinė projekto tema...

Projekto „Buvusieji mokiniai grįžta į mokyklą...'' paskutinė tema ,,Elektros kelias į namus'' užbaigė projektinių pamokų ciklą. Apie tai, kaip elektra atkeliauja į mūsų namus, ką mes turėtume žinoti apie elektros atsiradimą Lietuvoje pasakojo Paulius Miliauskas, mokyklą baigęs prieš 22 metus. 8a klasės mokiniai išklausė pristatymą ne tik apie elektros tiekimą, bet ir apie savitumus Kauno A. Brazausko elektrinėje ir Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje.  Manau, kad suteiktos žinios mokiniams davė gerų minčių, renkantis būsimąją profesiją, suteikė gražias bendravimo ir komunikavimo kompetencijas.

Plačiau

Mokinių susitikimai su „Juodos avies“ komanda

Emocinio intelekto lavinimas, prevenciniai užsiėmimai, pasitikėjimo savimi bei motyvacijos stiprinimas – temos, kuriomis su paaugliais diskutuoja VŠĮ „Juoda avis“ lektorės Sigita Andriukevičiūtė ir Laura Stumbraitytė. Jos teigia, kad asmeninis tobulėjimas, savęs pažinimas ir emocinio intelekto ugdymas yra būtinas kiekvienam savimi pasitikinčiam bei laimingam žmogui, todėl jų rengiami mokymai visada remiasi tiek asmenine, tiek profesine refleksija ir savianalize.

Džiaugiamės, kad mūsų mok

Plačiau