Finansinių ataskaitų rinkiniai

* Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos knygų užsakymas bibliotekos fondams pildyti (iš mokymo lėšų) 2020-2021 m. m.  parsisiųsti

* Mokymo lėšos vadovėliams ir mokymo priemonėms pirkti 2020-2021 m. m.  parsisiųsti

 ****************************

2023 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita                                                                                 parsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį parsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita parsisiųsti
Aiškinamasis raštas parsisiųsti

 

2023 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita                                                                                 parsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį parsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita parsisiųsti
Aiškinamasis raštas parsisiųsti

 

2022 metų IV ketvirčio finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas parsisiųsti
Informacija apie per vienus metus gautinas sumas parsisiųsti
Atidėjimai pagal jų paskirtį parsisiųsti
Atsargų vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį parsisiųsti
Finansavimo sumos parsisiųsti 
Finansinės būklės ataskaita parsisiųsti 
Grynojo turto pokyčių ataskaita parsisiųsti
Informacija apie darbo užmokestį ir socialinio draudimo sąnaudas parsisiųsti 
Informacija apie gautą finansinę ir nefinansinę paramą parsisiųsti 
Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą parsisiųsti 
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas parsisiųsti
Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą parsisiųsti
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus parsisiųsti 
Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus parsisiųsti
Pinigų srautų ataskaita parsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita parsisiųsti

 

2022 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita                                                                                 parsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį parsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita parsisiųsti
Aiškinamasis raštas parsisiųsti

 

 

2022 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita                                                                                 parsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį parsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita parsisiųsti
Aiškinamasis raštas parsisiųsti

 

 

2022 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita                                                                                 parsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį parsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita parsisiųsti
Aiškinamasis raštas parsisiųsti

 

 

2021 metų IV ketvirčio finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas parsisiųsti
Atidėjimai parsisiųsti
Atsargų vertės pasikeitimas parsisiųsti
Finansavimo sumos ir jų pokyčiai parsisiųsti
Finansinės būklės ataskaitos parsisiųsti 
Grynojo turto pokyčių ataskaita parsisiųsti 
Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas parsisiųsti
Informacija apie darbo užmokestį ir socialinio draudimo sąnaudas parsisiųsti 
Informacija apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas parsisiųsti 
Informacija apie paramos gavimą ir panaudojimą parsisiųsti 
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas parsisiųsti
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus parsisiųsti 
Informacija pagal veiklos segmentus parsisiųsti 
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas parsisiųsti
Pinigų srautų ataskaita parsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita parsisiųsti

 

2021 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita                                                                                 parsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį parsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita parsisiųsti
Aiškinamasis raštas parsisiųsti

 

2021 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita                                                                                 parsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį parsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita parsisiųsti
Aiškinamasis raštas parsisiųsti

 

2021 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita                                                                                 parsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį parsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita parsisiųsti
Aiškinamasis raštas parsisiųsti

 

 

2020 metų IV ketvirčio finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas parsisiųsti
Atidėjimai parsisiųsti
Atsargų vertės pasikeitimas parsisiųsti
Finansavimo sumos ir jų pokyčiai parsisiųsti
Finansinės būklės ataskaitos parsisiųsti
Grynojo turto pokyčių ataskaita parsisiųsti
Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas parsisiųsti
Informacija apie darbo užmokestį ir socialinio draudimo sąnaudas parsisiųsti
Informacija apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas parsisiųsti
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas parsisiųsti
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus parsisiųsti 
Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas parsisiųsti
Informacija pagal veiklos argumentus parsisiųsti
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas parsisiųsti
Pinigų srautų ataskaita parsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita parsisiųsti

 

2020 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita                                                                                 parsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį parsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita parsisiųsti
Aiškinamasis raštas parsisiųsti

 

2020 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita                                                                                 parsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį parsisiųsti 
Veiklos rezultatų ataskaita parsisiųsti
Aiškinamasis raštas parsisiųsti 


2020 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita                                                                                 parsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį parsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita parsisiųsti
Aiškinamasis raštas parsisiųsti

 

2019 metų IV ketvirčio finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas                                                                                 parsisiųsti
Finansinės būklės ataskaita parsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita parsisiųsti
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį  parsisiųsti
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas parsisiųsti
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas parsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai parsisiųsti
Grynojo turto pokyčių ataskaita parsisiųsti
Pinigų srautų ataskaita parsisiųsti
Informacija pagal veiklos segmentus parsisiųsti
Informacija apie per vienus metus gautinas sumas parsisiųsti

 

2019 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita                                                                                 parsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita parsisiųsti 
Grynojo turto pokyčių ataskaita parsisiųsti
Aiškinamasis raštas parsisiųsti 

 

2019 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita                                                                                 parsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita parsisiųsti 
Grynojo turto pokyčių ataskaita parsisiųsti
Aiškinamasis raštas parsisiųsti 

 

2018 metų IV ketvirčio finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas                                                                                 parsisiųsti
Finansinės būklės ataskaita parsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita parsisiųsti
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį  parsisiųsti
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas parsisiųsti
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas parsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai parsisiųsti
Grynojo turto pokyčių ataskaita parsisiųsti
Pinigų srautų ataskaita parsisiųsti
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas parsisiųsti
Informacija pagal veiklos segmentus parsisiųsti

2018 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas parsisiųsti
Finansinės būklės ataskaita                                                                                parsisiųsti 
Veiklos rezultatų ataskaita parsisiųsti
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos ir pajamos parsisiųsti
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį parsisiųsti
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas parsisiųsti
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas parsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai parsisiųsti

 

2018 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas parsisiųsti
Finansinės būklės ataskaita                                                                                parsisiųsti 
Veiklos rezultatų ataskaita parsisiųsti
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos ir pajamos parsisiųsti
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį parsisiųsti
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas parsisiųsti
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas parsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai parsisiųsti