Laisvos darbo vietos

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinei mokyklai reikalingas pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas. 

Darbo pobūdis: Mokyklos pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininko funkcijos: vykdyti pavestus einamo remonto darbus pastato viduje (atlikti dažymo darbus, grindų remonto darbus, įrengti kabinetus ir kt.); taisyti reikiamą Mokyklos inventorių, sandėliuoti jį nurodytoje pagalbinėje patalpoje; atlikti pagalbinius darbus (šalinti vandentiekio, kanalizacijos gedimus, avarijas ir kt.); valyti užsikimšusius lietvamzdžius, remontuoti pastatų stogus; paruošti patalpas egzaminų sesijai ir kitiems renginiams; nedelsiant informuoti direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams apie pastebėtą inventoriaus sugadinimą, vandentiekio, kanalizacijos sistemų gedimus; laisvu nuo tiesioginių pareigų metu administracijos nurodymu atlikti kitus darbus (laikinus), nenumatytus sutartyje, neprieštaraujant Lietuvos Respublikos darbo kodeksui; laikytis sveikatos ir saugos darbe reikalavimų.

Daugiau informacijos apie reikalavimus, darbo užmokestį ir kt. rasite čia