Ugdymo planas

 

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymas DĖl VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2021–2022 IR 2022–2023 M. M. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANO PAKEITIMŲ

parsisiųsti

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas   

parsisiųsti

Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimas

parsisiųsti