Projektinis susitikimas Kroatijoje

Kovo 28 - balandžio 1 dienomis Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos komanda dalyvavo Europos Sąjungos finansuojamos programos Erasmus + mokyklų mobilumo projektų „Europos mokyklos už tvarų vystymąsi“ trečiajame partnerių susitikime Kaštel Novi mieste, Kroatijoje. Čia susitiko mokiniai ir mokytojai iš Rumunijos, Vengrijos, Kroatijos, Turkijos ir  Lietuvos.

Pirmąją projekto dieną dalyviai buvo supažindinti su mokykla, kroatų mokymo(si) sistema bei kultūra. Taip pat aktyviai dalyvavo užsiėmimuose, kurių tikslas buvo greičiau susidraugauti ir geriau vienas kitą pažinti.

Plačiau

EDUKACIJOS PROJEKTO DALYVIAMS

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokyklos mokiniai, Erasmus + projekto „Eksperimentinė kūrybinio projekto kelionė“  dalyviai,   išvyko į eksperimentinę kelionę projekto teminiais keliais. Kelionė prasidėjo nuo  Kauno technikos kolegijos, kurioje mokiniai sužinojo apie  kompiuterinio projektavimo metodus, naudojamas projektavimo technologijas,  AutoCAD projektavimo sistemas,  susipažino su dvimačiais techniniais brėžiniais, jų redagavimu, erdvės padėties keitimu, erdvinių kūnų braižymu bei vizualizacijos keitimu. Vėliau lankėsi  laboratorijoje, kurioje sužinojo, kas yra žaibas, kaip nuo jo apsisaugoti ir kaip su juo susidraugauti. Stebėjo laboratorijoje išgaunamus žaibus, sužinojo apie elektros energijos perdavimo per atstumą būdus.

Plačiau

Erasmus + projektas “Experiental travel for creative education”

2021 m. spalio 11-15 dienomis Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos delegacija - anglų kalbos mokytoja Irada Miltinienė ir dailės mokytoja Dalia Lapaitienė bei mokiniai Simona Tumosaitė, Simona Šulcaitė, Edvinas Mačys ir Mantas Černauskas dalyvavo trumpalaikiuose mokinių mokymuose Graikijoje, Dramoje. Šiame mieste įvyko antrasis tarptautinio Erasmus + projekto “Experiental travel for creative education” (Eksperimentinė Kūrybinio Ugdymo Kelionė) dalyvių susitikimas, kuriame dalyvavo atstovai iš Lietuvos, Rumunijos, Graikijos, Turkijos ir Italijos.

Plačiau

TARPTAUTINIAI ERASMUS+ PROJEKTAI

Spalio 4-8 dienomis Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos delegacija-anglų kalbos mokytojos Irma Lenkienė ir Enrika Paškauskienė bei mokiniai-Titas Grygelaitis, Dovydas Petkevičius, Izabelė Kinderytė ir Milda Vizgirdaitė dalyvavo trumpalaikiuose mokinių mokymuose Turkijoje, Bodrume. Šiame mieste įvyko pirmasis tarptautinio Erasmus + projekto European Schools for Sustainable Development (Europos mokyklos už tvarų vystymąsi) dalyvių susitikimas, kuriame dalyvavo atstovai iš Lietuvos, Kroatijos, Rumunijos,Vengrijos,Turkijos.

Plačiau

Projektas „BUVUSIEJI MOKINIAI GRĮŽTA Į MOKYKLĄ...“

2018-2019 m. m. mokykloje pradėtas vykdyti naujas projektas „Buvusieji mokiniai sugrįžta į mokyklą...“ tęsiamas ir šiais 2022-2023 m. m. Projekto tikslas - ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, supratimą apie būsimos profesijos formavimą. Dalyvauti projekte ir dalintis patirtimi kviečiami buvę mokyklos mokiniai, kurie savo gyvenime panaudojo gamtos ir biologijos žinias. 

Plačiau

Lyderystė tai kelias į mokyklos kaitą

Vienas iš mūsų mokyklos prioritetų – lyderystės skatinimas.  Kiekvienais metais Lyderių klubas pasipildo naujais nariais, kurie yra veiklūs, nebijo prisiimti atsakomybės, pasitiki savimi, turi organizacinių gebėjimų.

Pagrindiniai Lyderių klubo uždaviniai yra ugdytis socialinius įgūdžius, stiprinti pasitikėjimą savimi, atsakomybės, empatijos jausmą, lavinti viešojo kalbėjimo įgūdžius, gebėti reflektuoti savo patirtį.

2022–2023 m. m.  klubo prezidente išrinkta 8C  klasės mokinė Rugilė Neverauskaitė.

Lyderių klubo nariai kiekvienais metais veda SEU pamokas jaunesnių klasių mokiniams bei netradicines pamokas Vilkaviškio pradinės mokyklos mokiniams, organizuoja diskusijas aktualiomis mokiniams temomis, inicijuoja įvairias akcijas, susitikimus su kitomis jaunimo organizacijomis, bendradarbiauja su Lietuvos moksleivių sąjunga, savanoriauja Vilkaviškio miesto renginiuose. Vienas iš svarbiausių inicijuojamų renginių – ,,Snaigės“ stovyklos, skatinančios bendravimą, turiningo laisvalaikio leidimą, organizavimas mokykloje.

Lyderių klubo nariai įsitikinę, kad mokiniai gali keisti mokyklos veidą, tik reikia patiems rodyti iniciatyvą ir  kitus įtraukti į įvairią veiklą.

Projektas „Mokiniai mokiniams“

2019-2020 m. m. tęsiamas projektas „Mokiniai – mokiniams“. Ši veikla vykdoma  nuo 2016 metų.

Projekto tikslas – suteikti jauniesiems mūsų mokyklos mokiniams žinių ir įgūdžių prevencijos klausimais. Vyresnieji mokiniai domisi, aptaria ir padeda spręsti opiausias mokyklos socialines problemas – patyčias, žalingus įpročius, priklausomybes. Ieško galimybių ir siūlosi padėti jaunesniems ir bendraamžiams, veda paskaitėles, užsiėmimus-praktikumus.

Jau pernai įsitikinome, kad puikūs savanoriškos veiklos pavyzdžiai suburia mokinius bendroms veikloms.

Soc. pedagogė Virginija Aleknavičienė

SEU pamokose apie tradicijas šeimoje

,,Ko reikia kiekvienam vaikui – tai nuolatinių tarpusavio santykių su rūpestingu suaugusiuoju, saugios aplinkos augti ir mokytis, sveikos pradžios sveikai ateičiai, vertingų įgūdžių, kuriuos suteikia efektyvus mokymas, galimybės pajausti bendruomenės palankumą savanoriškai jai padedant” (Rikas Litlis, QUEST programos kūrėjas).

Mūsų mokykloje vyrauja nuostata, kad dėl socialinio emocinio ugdymo stiprėja teigiamos mokinių nuostatos mokyklos atžvilgiu, mažėja rizikingo elgesio, gerėja mokinių pasiekimai.

Mokykloje parengta socialinio emocinio ugdymo (SEU) programa, kuri remiasi LIONS QUEST programa ,,Paauglystės kryžkelės: gyvenimo įgūdžių ugdymas“, Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai programa.

Kiekvieną pirmadienį vykstančiose SEU pamokose yra ugdomos tokios mokinių kompetencijos, kaip atsakomybė, sprendimų priėmimas, bendravimas, gebėjimas išsikelti tikslus, bendradarbiavimas, emocijų valdymas, gebėjimas identifikuoti problemas bei jas spręsti, mokymasis per savanorystę, asmeninių santykių stiprinimas, šeimos vertinimas.

Pamokas veda ne tik klasių vadovai, bet ir mokyklos psichologė, socialinės pedagogės, sveikatos priežiūros specialistė. Vyresni mokyklos mokiniai veda pamokas mažesniems. SEU pamokas vesti kviečiami tėvai, įvairių specialybių atstovai.

Manome, kad mokinių įgytos žinios, įgūdžiai, kompetencijos yra ir bus labai svarbūs jų gyvenime.

Siekiant sukurti palankią socialinę emocinę aplinką mokiniams, turintiems  elgesio ir emocijų sutrikimų, mokykloje įrengta nauja erdvė – sensorinis-relaksacinis kabinetas.  Šioje erdvėje mokiniai galės atsipalaiduoti, pabūti vieni ar su pagalbos specialistu. Taip pat ši erdvė skirta ir kitiems mokiniams, kurie patiria laikinų emocinių sunkumų, nuotaikų svyravimų. Tokioje aplinkoje galima atlikti  įvairias užduotis, žaisti, pailsėti, apsiraminti. 

Skaityti daugiau

Mokykloje kiekvienais metais sukuriamos naujos erdvės, kurios gerina emocinę bendruomenės narių būseną, motyvuoja mokinių mokymąsi.

Skaityti daugiau

VšĮ „Leidybos idėjų centras“ išleido dviejų tomų naujausios Lietuvos istorijos studiją, antrajame tome spausdinamos per pastarąjį 25-metį Lietuvai nusipelniusių asmenybių biografijos, tarp jų yra buvusių mūsų mokyklos mokinių.

Skaityti daugiau